Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služby doveze.cz (dále jen „Služba") a stanoví podmínky, za nichž je poskytovatelem Služby (dále jen „Poskytovatel") Služba poskytována. Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky.

Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služby, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude zveřejněna na internetové adrese doveze.cz nebo o ni budou uživatelé informováni prostřednictvím emailu.

Okamžikem, kdy uživatel učiní první objednávku prostřednictvím aplikace doveze.cz, projeví vůli stát se uživatelem doveze.cz a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky a tyto podmínky se pro uživatele stávají závazné.


Definice a dostupnost služby doveze.cz

doveze.cz je mobilní nebo internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé objednávat nabízené produkty partnerských podniků. Objednávky jsou z nativních mobilních aplikací zaslány prostřednictvím internetu a následně doručeny provozovateli partnerské restaurace.

Mobilní nebo internetová aplikace doveze.cz je dostupná, popř. ke stažení, na stránkách www.doveze.cz, na oficiálních stránkách partnerských restaurací nebo na internetových stránkách partnerů zapojených do partnerského programu.

Nativní mobilní aplikaci doveze.cz lze získat také přímým stažením do mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému Blueinfo v místě provozovny partnerské restaurace nebo na jiném veřejném místě. Případně na portálech AppSore a GooglePlay.


Specifikace Služby, cena Služby, některé podmínky poskytování Služby

Používání nativních aplikací nebo portálu www.doveze.cz vyžaduje internetové připojení.

Odeslání objednávky pomocí webové aplikace je zdarma.

Po přijetí objednávky pomocí mobilní či internetové aplikace bude uživatel kontaktován partnerskou restaurací z důvodu potvrzení objednávky, a to buď formou potvrzující sms, telefonicky, nebo e-mailem uvedeným v objednávce.

Provozovatel služby si při porušení podmínek vyhrazuje právo vyřadit kterékoliv telefonní číslo z databáze a tím tomuto uživateli zamezit jakékoliv další objednávky.

Porušením podmínek se rozumí zejména:

  • Objednávky provedené na fiktivní adresu
  • Objednávky, které si uživatel následně není ochoten od dodavatele převzít

Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že provozovatel bude oprávněn zasílat uživateli sms zprávy, obsahující informace o novinkách, které služba doveze.cz nabízí, stejně jako informace o ostatních produktech a službách poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel služby je oprávněn využívat údaje o jeho chování v aplikaci.


Reklamace

Provozovatel služby nezodpovídá za kvalitu, úplnost nebo rychlost dodání objednaného zboží prostřednictvím služby doveze.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav, případně úplné zrušení služby, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost, nebo nedostupnost aplikace, ani za případnou ztrátu, či poškození dat uživatelů.


Platnost a účinnost

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 20.4.2015

Provozovatelem objednávkového systému doveze.cz je společnost DEEP VISION s.r.o.